menu
menu

Tipy na výlet

Hotel se nachází pod zámkem Jánský Vrch. Písemnou zmínkou je hrad Javorník poprvé zmiòován roku 1307, jako majetek svidnických knížat. K definitivní pøestavbì pùvodního hradu, pozdìji sídla s pohodlnìjším pozdnì renesanèním palácem na barokní zámek, došlo za episkopátu biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche (1716-1795).


Více informací na www.npu.cz.


Okolí Javornicka je vhodné pro pìší tùry a cykloturistiku. Turistické trasy jsou zamìøeny na Rychlebské hory. Cyklotrasy jsou zamìøeny na výlety po okolí Javorníku a do Polska, které se nachází 4 km od Javorníku. V Polsku, cca 15 km, se nachází Otmuchovské a Nisské jezero, které je vhodné pro letní rekreaci.


V Javorníku se nachází menší krytý bazén pro veøejnost o rozmìrech 15 x 8m.


V zimì se jezdí lyžovat do sousední obce Zálesí. Sjezdovka je vzdálená 10 km od hotelu.


Lanovka je kotvová, délka sjezdovky 600 m, vhodná pro rodinné lyžování.

menu
menu
menu
menu
menu
Úvodem | Jídelníček | Stravování | Tipy na výlet | Akce | Ubytování          cz   de   eng
© WebCzech.cz